RÝCHLO PREČ
<h1>www.mymamy.sk</h1>
Slovenský jazyk English language

Info o projekte

Názov prijímateľa: Záujmové združenie žien MYMAMY

Názov projektu: Pandorina skrinka

Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Výzva: OP ZaSI - FSR - 2008/2.1/02

Miesto realizácie aktivít projektu (mesto/okres/samosprávny kraj): Prešov
Trvanie realizácie projektu : 03.2010 - 12.2011
Výška nenávratného financného príspevku: 95 129,03 EUR

Kontaktné údaje: (telefón/fax/e-mailová adresa, webová stránka) 051/7712233, krizovecentrumpresov@gmail.com, www.mymamy.sk

Ciele projektu: Zvyšovať dostupnosť a kvalitu služieb starostlivosti v OZ MYMAMY a tým vytvoriť predpoklady pre bezpečný domov a život každému jedincovi v rodine.

Hlavné aktivity: Aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu násilia ako bariéry vstupu a udržania sa na trhu práce.

Podaktivity: Dostupnosť pre všetkých, Hovorme o tom... , Rozvoj ľudských zdrojov v krízových centrách, Sieťovanie

Cieľové skupiny:
- zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj v neverejnom sektore - 15
- ženy po materskej dovolenke zo sociálne odkázaných skupín obyvateľstva -10
- občania v nepriaznivej sociálnej situácii, - 10
- nízkopríjmové skupiny zamestnaných - 10
- ďalšie skupiny ohrozené sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčené-15

 
  15.1.2013 | Pridal: Admin | Info o projekte | zobrazené: 3709 krát |  

facebook rss channelwww.mymamy.sk email: mymamy.sk
Design & engine by Vádium s.r.o. | Powered by Tesmur:CMS | Copyright mymamy 2012

 
Na tomto webe používame cookies na zabezpečenie poskytovania služieb a k analýze návštevnosti. Ďalším prehliadaním s používaním týchto cookies súhlasíte.
Viac o Cookies.