http://mymamy.sk/clanok/658/zmluva_o_poskytnuti_dotacie_k_ziadosti_c-_122-1-2018_podla__9a_a__12_ods-_3_zakona_c-_544-2010_z-_z-_o_dotaciach_v_posobnosti_ministerstva_prace-_socialnych_veci_a_rodiny_sr_v_zneni_neskorsich_predpisov-_c-_7929-2018-m_orf.html

Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 122/1/2018 podľa § 9a a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, č. 7929/2018-M_ORF

Zmluva k nahliadnutiu:
http://www.crz.gov.sk/index.php? ID=3589929&l=sk

 
20.8.2018 | Pridal: Redaktor | Zmluvy | čítané: 229 krát