http://mymamy.sk/clanok/656/darovacia_zmluva_s_ikea_uzatvorena_podla_ustanovenia__628_a_nasl-_obcianskeho_zakonnika_c-_40-1964_zb--_v_zneni_neskorsich_predpisov.html

Darovacia zmluva s IKEA uzatvorená podľa ustanovenia § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov

Zmluva v prílohe.

 

Prílohy

  • darovacia_zmluva_ikea_2018.pdf [  PDF - 473.7 kB]

  • 10.6.2018 | Pridal: Redaktor | Zmluvy | čítané: 271 krát