http://mymamy.sk/clanok/590/rodovo_citlive_vzdelavanie_a_rodova_senzibilizacia_studentov_strednych_skol_z_psk_a_ich_pedagogickych_pracovnikov.html

Rodovo citlivé vzdelávanie a rodová senzibilizácia študentov stredných škôl z PSK a ich pedagogických pracovníkov

V rámci projektu plánujeme osloviť 10 stredných škôl a v týchto školách aplikovať neformálny vzdelávací program orientovaný na zvýšenie informovanosti študentov o ženských ľudských právach a na odstránenie a elimináciu rodových stereotypov. S každou triedou budú realizované 2 vzdelávacie hodiny. Vzdelávanie bude realizované v 10 triedach na rôznych stredných školách v Prešovskom samosprávnom kraji.

 
12.8.2017 | Pridal: Redaktor | Aktivity | čítané: 499 krát