RÝCHLO PREČ
<h1>www.mymamy.sk</h1>
Slovenský jazyk English language

mymamy

web

Žiť bez strachu

Projekt Žiť bez strachu je partnerským projektom Centra sociálnych služieb ANIMA v Liptovskom Mikuláši a občianskeho združenia MyMamy, v ktorom fungujeme ako partnerská organizácia.

Projekt je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a príspevku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v pomere 85% k 15%, spolu ide o sumu 85 257, - eur.

Cieľom tohto projektu je vybudovať nové služby určené špecificky pre ženy ohrozené násilím a prežívajúce násilie a ich deti. Zrekonštruovaním v súčasnosti nevyužívaných priestorov v Liptovskom Mikuláši sa otvorí Poradenské centrum pre ženy ohrozené násilím a prežívajúce násilie a ich deti.

Klientkam tu bude poskytnutá psychologická aj sociálna pomoc a tiež špecializované krízové poradenstvo. V prípade potreby bude klientkam sprostredkovaná aj lekárska pomoc, ubytovanie na bezpečnom mieste, právna pomoc, bude pre ne vypracovaný bezpečnostný plán a k dispozícii bude i sprevádzanie pri úradných úkonoch.
Ďalšou nemenej podstatnou úlohou tohto centra bude krízové situácie nielen riešiť, ale im aj predchádzať, teda prevencia prostredníctvom rôznych prevenčných aktivít. V rámci nich sa budú odborníčky venovať vzdelávaniu širokej verejnosti o problematike násilia páchaného na ženách.

Občianske združenie MyMamy je partnerskou organizáciou tohto projektu, našou úlohou je školiť pracovníčky budúceho poradenského centra o téme násilia páchaného na ženách a prostredníctvom teórie, ale aj kazuistiky z našej praxe ich vyškoliť na odborníčky.

http://jefremovska.dsszsk.sk/projekt-zit-bez-strachu-jefremovska.html

www.norwaygrants.sk

"Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých"

"A home must be a safe place for everybody"

____________________________________________________________________________________________________

Názov projektu: Žiť bez strachu
Číslo projektu: DGV03007
Názov programovej oblasti: Domáce a rodovo podmienené násilie
Cieľ projektu: Znížené rodovo podmienené násilie
Začiatok realizácie projektu: 20. 7. 2015
Opatrenie: Vybudovanie nových služieb určených špecificky pre ženy ohrozené násilím a prežívajúce násilie a ich deti


"Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu" "Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky" 

 
  6.5.2016 | Pridal: Redaktor | Info o projekte | zobrazené: 3250 krát |  

Žiť bez strachu

facebook rss channelwww.mymamy.sk email: mymamy.sk
Design & engine by Vádium s.r.o. | Powered by Tesmur:CMS | Copyright mymamy 2012

 
Na tomto webe používame cookies na zabezpečenie poskytovania služieb a k analýze návštevnosti. Ďalším prehliadaním s používaním týchto cookies súhlasíte.
Viac o Cookies.