RÝCHLO PREČ
<h1>www.mymamy.sk</h1>
Slovenský jazyk English language

mymamy

web

mymamy

web

Naše ciele a princípy

Občianske združenie MYMAMY je nezisková a mimovládna organizácia, ktorá pôsobí v oblasti pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Cieľom našej práce je poskytovanie komplexných služieb pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti, zabezpečenie podpory, posilnenie žien, aby mali silu zmeniť situáciu vlastnými silami, aby žili seba určujúci život bez násilia. V poradni sa snažíme vytvoriť pre ženy a ich deti bezpečné miesto, kde môžu hovoriť o svojej skúsenosti s násilím. Hlavným cieľom našej činnosti je prispievať k zvýšeniu efektívnosti pomoci ženám a deťom, ktoré zažívajú násilie, prispieť k zvýšeniu informovanosti verejnosti o tejto téme, odtabuizovanie témy a k zvýšeniu účinnosti prevencie v oblasti násilia v párových vzťahoch. Veríme, že je základným ľudským právom každého jedinca žiť v párovom vzťahu život bez násilia a strachu.

Hlavné princípy našej činnosti sú:

- prístupnosť pre všetky ženy bez ohľadu na štátnu príslušnosť, etnicitu, vek, rodinný stav, sexuálnu orientáciu, náboženstvo, politickú príslušnosť,…

- bezplatné poskytovanie poradenských služieb
- rýchla a nebyrokratická pomoc
- dlhodobé poskytovanie služieb
- široká škála poskytovaných služieb
- princíp – ženy pomáhajú ženám
- feministický prístup, chápanie násilia na ženách ako rodovo podmieneného
- strániaca pomoc (pracovníčky sú na strane klientok, chránia ich záujmy, pomáhajú uplatňovať ich práva)
- platený a školený personál
- zaistenie bezpečia a ochrany ženy a detí 
- jasné pomenovanie problému a jednoznačné vyvodenie zodpovednosti voči násilníkovi
- pomoc k svojpomoci a posilňovanie, v rámci ktorého je dôležité aj ocenenie zvládania doterajšej situácie a rozhodnutia riešiť ju 
- dodržiavanie dôvernosti informácií 
- rešpektovanie participácie ženy 
- neviktimizujúci prístup.

 
  21.1.2013 | Pridal: Admin | Naše ciele a prin... | zobrazené: 5672 krát |  

facebook rss channelwww.mymamy.sk email: mymamy.sk
Design & engine by Vádium s.r.o. | Powered by Tesmur:CMS | Copyright mymamy 2012