http://mymamy.sk/clanok/277/medzinarodne_dokumenty.html

Medzinárodné dokumenty

Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW)


CEDAW General Recommendation No 19, Violence Against Women


Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, tzv. Istambulský dohovor (informačný leták v prílohe)


Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách


Deklarácia o odstránení diskriminácie žien


Miléniová deklarácia Valného zhromaždenia OSN


Pekinská deklarácia a Akčná platforma


Všeobecná deklarácia ľudských práv


Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach


Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach


Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd

  

Prílohy

  • Istambulský dohovor - Informačný leták [  PDF - 6113.4 kB]

  • 14.10.2014 | Pridal: Redaktor | Národné a medzinárodné dokumenty | čítané: 3088 krát