RÝCHLO PREČ
<h1>www.mymamy.sk</h1>
Slovenský jazyk English language

mymamy

web

mymamy

web

Medzinárodné dokumenty

Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW)


CEDAW General Recommendation No 19, Violence Against Women


Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, tzv. Istambulský dohovor (informačný leták v prílohe)


Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách


Deklarácia o odstránení diskriminácie žien


Miléniová deklarácia Valného zhromaždenia OSN


Pekinská deklarácia a Akčná platforma


Všeobecná deklarácia ľudských práv


Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach


Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach


Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd

  
  14.10.2014 | Pridal: Redaktor | Národné a medziná... | zobrazené: 3340 krát |  

facebook rss channelwww.mymamy.sk email: mymamy.sk
Design & engine by Vádium s.r.o. | Powered by Tesmur:CMS | Copyright mymamy 2012