RÝCHLO PREČ
<h1>www.mymamy.sk</h1>
Slovenský jazyk English language

mymamy

web

mymamy

web

Hlavné poslanie organizácie

I keď zmena životnej situácie v takýchto prípadoch nenastáva rýchlo a ľahko, profesionálne poradenstvo v oblasti sociálno-právnej a psychologickej môže dlhodobo poskytnúť obetiam potrebnú podporu.

Čo vám môžeme poskytnúť?
MYMamy o.z. poskytuje strániace krízové poradenstvo ženám, obetiam násilia v párových vzťahoch a ich deťom, venuje sa základnému a špecializovanému sociálnemu poradenstvu pre túto cieľovú skupinu a poskytuje krátkodobé ubytovanie v zariadení núdzového bývania. Okrem krízového strániaceho poradenstva poskytuje aj právnu, psychologickú a terapeutickú pomoc a organizuje a vedie podporné skupiny pre súčasné a bývalé klientky a ženy so záujmom o témy rodovej rovnosti a rodovo podmieneného násilia.

Čo vám nemôžeme poskytnúť?
- finančné zabezpečenie
- nemôžeme sa rozhodnúť za vás

Hlavným cieľom našej činnosti je prispievať k zvýšeniu efektívnosti pomoci ženám a deťom, ktoré zažívajú násilie, prispieť k zvýšeniu informovanosti verejnosti o tejto téme, detabuizácii témy a zvýšeniu účinnosti prevencie v oblasti násilia v párových vzťahoch. Veríme totiž, že je základným ľudským právom každého jedinca žiť v párovom vzťahu život bez násilia a strachu.

Násilie páchané v súkromnom priestore, v intimite domova, je menej viditeľné, ale častejšie, než násilie páchané na verejnosti. Práve preto je nutné prelomiť bariéru mlčania a nevšímavosti. Špecifikom takéhoto druhu trestnej činnosti je, že sa nevyskytuje jednorázovo, náhodne, ale prebieha v cykloch a pretrváva dlhodobo. K "videniu neviditeľného" môžeme prispieť len scitlivením širokej verejnosti k téme domáceho násilia.
Násilie na individuálnej úrovni sa podarí zastaviť len v prípade, ak sa na spoločenskej úrovni prestane tolerovať.

Násilím je aj nezabránenie násiliu.

 
  14.12.2012 | Pridal: Admin | Hlavné poslanie o... | zobrazené: 7953 krát |  

facebook rss channelwww.mymamy.sk email: mymamy.sk
Design & engine by Vádium s.r.o. | Powered by Tesmur:CMS | Copyright mymamy 2012