RÝCHLO PREČ
<h1>www.mymamy.sk</h1>
Slovenský jazyk English language

mymamy

web

mymamy

web

Nový právny predpis EÚ zabezpečí lepšiu ochranu obetí domáceho násilia

V nadväznosti na dnešné prijatie návrhu Európskej komisie ministrami spravodlivosti z členských štátov EÚ sa budú môcť obete násilia, a najmä domáceho násilia, čoskoro spoľahnúť na ochranu v celej EÚ. Nová právna úprava týkajúca sa ochranného príkazu s pôsobnosťou v celej EÚ bude znamenať, že ľudia, ktorí sa stali obeťami násilia sa môžu spoľahnúť na súdny príkaz vydaný v ich domovskej krajine kdekoľvek by sa v EÚ zdržovali. V praxi to znamená, že súdne príkazy vydané v jednom štáte EÚ budú musieť byť uznané v celej EÚ. Takto bude ochrana „cestovať“ spolu s jednotlivcom. Tento právny predpis EÚ bude prínosom najmä pre ženy: podľa prieskumov sa približne jedna z piatich žien v Európe stala obeťou fyzického násilia aspoň raz v živote. 


„Dnes prijatý európsky ochranný príkaz pomôže chrániť obete trestných činov a obete násilia, kamkoľvek by v Európe cestovali: ochrana pocestuje s občanom. Je to výnimočný príklad toho, ako Európa pracuje pre svojich občanov, “ uviedla podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová Chcela by som poďakovať ministrom spravodlivosti a Európskemu parlamentu za ich podporu pri rýchlom uvedení návrhu Komisie do života. Obete si zaslúžia nič menej, než aby sa s nimi zaobchádzalo s rešpektom a dostávalo sa im potrebnej ochrany. Spolieham sa na členské štáty, že v záujme našich občanov sa európsky ochranný príkaz a smernica o právach občanov prijatá v minulom roku rýchlo stanú skutočnosťou.“


Dnešné formálne prijatie nariadenia o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach Radou nadväzuje na hlasovanie Európskeho parlamentu z 22. mája (MEMO/13/449). Komisia navrhla toto nariadenie ako súčasť súboru opatrení na zlepšenie práv obetí (pozri IP/11/585 a MEMO/11/310). Smernica o právach obetí, ktorá stanovuje minimálne práva obetí trestných činov, kdekoľvek sa v EÚ nachádzajú, je už súčasťou zbierky európskych právnych predpisov (IP/12/1200). Oba nástroje budú takisto dopĺňať Európsky ochranný príkaz z 13. decembra 2011, ktorý zabezpečuje voľný obeh ochranných opatrení v trestných veciach v celej Európe. Dnešné hlasovanie je veľkým krokom k zaplneniu medzier v oblasti ochrany obetí domáceho násilia, ktoré si chcú uplatniť svoje právo na voľný pohyb v EÚ.

Čítajte viac.

Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-510_sk.htm

 
  11.6.2013 | Pridal: Redaktor | Aktuálne | zobrazené: 1840 krát |  

facebook rss channelwww.mymamy.sk email: mymamy.sk
Design & engine by Vádium s.r.o. | Powered by Tesmur:CMS | Copyright mymamy 2012